Ventilatie, lange tijd een verwaarloosde techniek

Tegenwoordig hebben we onder meer door de impuls van de overheid en de sector toch het belang van een goede ventilatie in onze woning, kantoor, werkplek,… beter leren kennen.

Maar waar staat dat nu precies voor, die ventilatie?

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid!

Inderdaad, die van de mensen en ook huisdieren.
Door goed en gecontroleerd te ventileren verkleint u de kans op geuren, condensatieproblemen,
allergieën, schimmelvorming en kan u de vochtigheid onder controle houden door deze op een correcte manier af te voeren en te vervangen door drogere verse lucht.

Ook in de strijd tegen het COVID virus kunnen wij onze (professionele) klanten helpen in het plaatsen van een correct werkend ventilatiesysteem.
Mét of zonder extra “add-ons” die voor specifieke doeleinden kunnen worden ingezet.

Ventileren is dus NIET meer enkel de ramen en deuren open zetten, het is veel meer waarbij controle, een gezond binnenklimaat en energieverlies nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden.

Welke ventilatiesystemen bestaan er allemaal?

  1. Systeem A: natuurlijke toevoer en afvoer
  2. Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
  3. Systeem C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
  4. Systeem D: mechanische toevoer en mechanische afvoer

Naast de traditionele systemen bestaan er ook al volgende uitbreidingen: C+, D+ en E+.

Dit zijn systemen die door de fabrikanten in het leven werden geroepen en door hun know-how en doorgedreven research om betere en performantere systemen op de markt te brengen, met daarin vooral comfort en energiezuinigheid voorop gesteld.

Wat bedoelt men met ventilatie C+, D+ en E+?

Bekijk hieronder onze samenvatting:

Ventilatiesysteem C+ onderscheidt zich van het klassieke C-systeem omdat de afvoer vraaggestuurd gebeurt. De toevoer verloopt wél op dezelfde manier: met zelfregelende raamverluchtingsroosters. Wanneer mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn (en uitgeademde lucht voor een hoog CO2-gehalte zorgt) en/of er worden (afhankelijk van het type sensoren per ruimte) vochtigheid of geurtjes gedetecteerd, dan zal het ventilatieniveau automatisch opgedreven worden om net daar het nodige debiet vervuilde lucht af te voeren. Wanneer echter niemand thuis is en/of de vochtigheidsgraad blijkt gunstig en er hangen geen geurtjes, werkt de centrale ventilatie-unit op minimumstand en wordt bijgevolg minder lucht afgevoerd. Enkele betrouwbare fabrikanten hierin zijn RENSON en DUCO.

Dit systeem D combineert mechanische toevoer en mechanische, vraaggestuurde afvoer van lucht met een warmtewisselaar. Die warmtewisselaar haalt de warmte uit de afgevoerde (vervuilde) binnenlucht om de vers toegevoerde (koudere) lucht voor te verwarmen.
Op die manier wordt het energieverbruik van het continu draaiende ventilatiesysteem gecompenseerd met een flinke besparing op de stookkosten.

Belangrijk voor een correcte werking in dit ventilatiesysteem is wel dat het perfect in balans afgeregeld wordt. Daarom wordt dit ventilatiesysteem ook wel balansventilatie genoemd.

Enkele betrouwbare fabrikanten hierin zijn RENSON, Zehnder en DUCO.

Bij het E+ systeem van RENSON wordt vraaggestuurd ventilatie intelligent gecombineerd met een lucht-/water-warmtepomp. Deze pomp recupereert de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht voor lage temperatuurverwarming en de productie van sanitair warm water. Voor dat warm water zit – nog in hetzelfde toestel – een boilervat van 300 liter geïntegreerd. Het resultaat is een uiterst intelligente oplossing die niet alleen gezondheid en comfortabele ventilatie op maat garandeert, maar ook sanitair warm water én lage-temperatuurruimteverwarming voorziet. Hierin is RENSON ook een betrouwbare fabrikant.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?