Hernieuwbare energie

hernieuwbare energie gavere

"Hernieuwbare energiebronnen bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen."

Deze tekst kan u letterlijk terug vinden op de site van Europees Parlement.
Het belangrijkste dat we daaruit afleiden, is dat we dringend moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Als bedrijf staan wij daar ook voor 200% achter.

Bij ons kan u terecht voor hernieuwbare energie om uw warm water op te warmen, uw huis te verwarmen én te koelen.

Uw eigen elektriciteit opwekken en opslaan behoort eveneens tot onze brede waaier aan hernieuwbare technieken.

De kracht van de natuur benutten om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken, dat is wat wij verstaan onder hernieuwbare energie.

Kom vandaag nog langs om de diverse mogelijkheden omtrent onze hernieuwbare energie te bespreken!